Večerní škola České Budějovice

       
logo Večerní škola České Budějovice
 
  snadné čtení text pro snadné čtení*

Co je to večerní škola

Večerní škola je určena pro dospělé lidi s mentálním postižením. Večerní školu pořádá Občanské sdružení IN se studenty. Ve večerní škole si zopakujete, co jste se dříve ve škole naučili. Ve večerní škole se můžete potkat s novými lidmi a popovídat si s nimi.

Co na večerní škole děláme

Na středeční večerní škole se věnujeme hlavně procvičování čtení, psaní a počítání. Učení u nás je ale zábava. A tak při tom chystáme výlet, nakupujeme, vyměňujeme si recepty, zkoušíme si základy slušného chování a mnoho jiných věcí. Čas je ale také na popovídání při malém občerstvení.

Na počítačové večerní škole zkoušíme, co všechno se dá na počítači dělat. Věnujeme se například psaní, kreslení, vyhledávání na internetu, úpravě fotek nebo dopisování si.

Kdo na večerní školu chodí

Na večerní školu chodí dospělí lidé s mentálním postižením. Stačí umět trochu číst a psát a mít chuť učit se něco nového.

Kdo večerní školu připravuje

Na večerní škole se vám bude věnovat učitel s asistentkami. Asistentky jsou studentky budějovických vysokých škol.

Kdy a kde je večerní škola

Počítačová večerní škola:
každé pondělí a úterý od 18.00 do 19.30 v Českých Budějovicích v Krajinské ulici, číslo 384/40a

Středeční večerní škola:
každou středu od 18.00 do 19.30 v Českých Budějovicích v Krajinské ulici, číslo 384/40a

Kolik se platí

Platí se vždy 30 korun za jedno dvouhodinové setkání.

Jak se přihlásit

Pro přihlášení je třeba vyplnit přihlášku. Přihláška je ke stažení na těchto stránkách ve sloupci úplně vpravo. Vyplněnou přihlášku je potřeba poslat poštou nebo e-mailem.

* Texty jsou upraveny v souladu s konceptem Easy-to-Read/Snadné čtení vypracovaným Mezinárodní ligou organizací pro osoby s mentálním postižením.
Logo Easy-to-Read © ILSMH European Association

  běžný text běžný text

Obecný popis
Od roku 2009 realizuje Občanské sdružení IN ve spolupráci se studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích večerní školu pro dospělé s mentálním postižením. Jejím cílem je procvičovat a rozvíjet jejich rozumové schopnosti prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na prohloubení a doplnění dříve získaných znalostí a dovedností, poskytnout příležitost pro navázání nových společenských kontaktů, umožnit rozvoj komunikačních schopností a motivovat k dalšímu rozvoji samostatnosti.

Program
V tomto školním roce jsou otevřeny tři kurzy večerní školy. V rámci prvního z nich se zaměřujeme na různorodé aktivity inspirované běžnými životními situacemi, pomocí nichž procvičujeme a rozšiřujeme dříve získané znalosti a dovednosti, např. v oblasti čtení, psaní, základních početních operací, ale také etikety, orientace v prostředí, zacházení s penězi atd. Nedílnou a významnou součástí programu jsou přestávky s drobným občerstvením, které jsou příležitostí pro vzájemné seznámení a rozhovory s ostatními účastníky, vyučujícím a asistenty. Další dva kurzy jsou zaměřeny na práci s počítačem. Jejich cílem je jak rozvoj dovedností účastníků při práci s počítačem, tak jeho využití pro procvičení, prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností získaných v průběhu dosavadního vzdělávání. Každý účastník má k dispozici svůj počítač, na němž pracuje s pomocí asistenta. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi reflektující jeho schopnosti, dovednosti a potřeby.

Cílová skupina
Dospělí absolventi zvláštních, pomocných a praktických škol, případně dospělí lidé s mentálním postižením, kteří byli vzděláváni jiným způsobem. Základním předpokladem účasti je alespoň minimální schopnost čtení a psaní. V souladu se smyslem večerní školy je, aby většinu účastníků netvořili spolupracovníci, spolubydlící nebo klienti jednoho zařízení.

Organizační zajištění
Výuku zajišťuje speciální pedagog a asistenti z řad studentů vysokých škol, čímž je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi podle jeho schopností a dovedností.

Místo a termín konání
Večerní škola:
Krajinská 384/40a, České Budějovice, každou středu od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních prázdnin
Večerní škola s výukou na počítačích:
Krajinská 384/40a, České Budějovice, každé pondělí a úterý od 18.00 do 19.30 s výjimkou školních prázdnin

Účastnický poplatek
Výše účastnického poplatku je 30 Kč za jedno dvouhodinové setkání. Poplatek slouží k částečnému pokrytí režijních nákladů spojených s pronájmem prostor, pojištění účastníků a občerstvením. Vybírán je vždy na každém jednotlivém setkání.

Přihlášení
Písemnou přihlášku obsahující údaje o zájemci o účast ve večerní škole lze doručit klasickou či elektronickou poštou nebo osobně. Účast na vzdělávání ve večerní škole a případná zdravotní či jiná rizika nebo omezení je vhodné předem konzultovat, a to buď písemně, telefonicky nebo osobně po předchozí telefonické domluvě.

  kontakt kontakt

Občanské sdružení IN
J. Buděšínského 1074/26
370 07 České Budějovice
tel.: 723 014 012

e-mail: insocius.cz


facebook aktuální informace

:: novinky z večerní školy na facebooku


download dokumenty ke stažení

:: propagační plakátek večerní školy
:: propagační plakátek počítačové
    večerní školy

:: informační leták
:: přihláška
:: souhlas s pořizováním fotografií
:: on-line přihláška


fotogalerie fotografie

:: fotografie z večerní školy


download spolupracovníci

večerní škola
Kristýna Duchoňová
Barbora Dvorská
Monika Hrůzová
Eva Kraumannová
Michaela Němcová
Tomáš Novák
Iveta Svitáková

počítačová večerní škola
Pavlína Adamcová
Tereza Balíková
Michaela Veselá
Jakub Žalud

v minulosti spolupracovali
Kateřina Burianová
Aneta Čejdová
Lucie Ešnerová
Radka Flíčková
Kristýna Havlíčková
Lenka Hrabánková
Kristýna Hrkalová
Pavlína Hůlková
Eva Chadtová
Petra Jandová
Petra Jantošová
Pavla Koblásová
Lucie Kondziolková
Jana Kovaříková
Petra Kozohorská
Kateřina Krejčová
Kateřina Kuglerová
Jana Kulhánková
Hana Kunešová
Alena Kupcová
Daniela Kyznarová
Veronika Lojdová
Adéla Lukášová
Kateřina Matějková
Šárka Medová
Hana Němcová
Gabriela Obselková
Petra Papežová
Šárka Pipková
Vladimíra Procházková
Miluše Radová
Denisa Rejšková
Lucie Richtrová
Věra Řiháčková
Petra Sirotková
Pavel Slouka
Adéla Strolená
Jana Svačinová
Jaroslava Šímová
Jitka Špuláková
Renata Švédová
Pavla Táborová
Šárka Vančurová
Lucie Žaloudková